Uw huisapotheek | Apotheek Coppin

Uw huisapotheek

De Gezondheidszorg is in volle evolutie. Efficiënte en veilige zorg zijn de doelstellingen.

Daarom heeft minister Maggie De Block een overeenkomst met de apothekers afgesloten waarbij iedereen die meerdere geneesmiddelen neemt een huisapotheker kan kiezen. 

Net zoals u een huisarts hebt gekozen waarbij u een Globaal Medisch Dossier (GMD) hebt, kan u nu een huisapotheker kiezen die u Farmaceutisch Dossier (FD) zal bijhouden en extra begeleiding voorziet.

Vanaf begin oktober zal de term 'huisapotheker' officieel het daglicht zien.  Helemaal nieuw is dit voor ons niet, vermits wij al jaren de vaste huisapother van vele mensen mogen zijn, waarvoor dank!! Het kind krijgt nu enkel een naam en de erkenning die het verdient, waardoor wij ook meer mogelijkheden zullen krijgen om dit nog verder uit te werken en zo nog een betere zorg zullen kunnen aanbieden.

 

Wie is jouw huisapotheker?

Dat is de vertrouwde apotheker die u kiest om je medicatie op te volgen en je te begeleiden bij het goed gebruik van je geneesmiddelen.

Wat doet je huisapotheker voor jou?

*  de huisapotheker heeft een volledig overzicht van de geneesmiddelen die je neemt.

   -  Al de geneesmiddelen ( met en zonder voorschrift) worden geregistreerd in het Farmaceutisch Dossier.

   -  Dit dossier wordt bij elke aflervering gecontroleerd door de apotheker om te kijken of alle geneesmiddelen veilig zijn voor u.

   -  Indien nodig worden de gegevens - mits toestemming van de patiënt - over de medicatie gedeeld met artsen of andere apotheken bij   

      wie u langsgaat, zo krijgt u steeds de juiste zorg.

*  de huisapotheker heeft altijd een juist medicatieschema voor u klaar.

   -  Dit medicatieschema kan ook ter bezchikking gesteld worden voor andere zorgverstrekkers zoals huisarts, specialist, (thuis)

       verpleegkundige,... dit kan zowel op papier als digitaal via viatlink (artsen)

*  Je huisapotheker is de vertrouwenspersoon waar u met alle vragen omtrent gezondheid en medicatie terecht kunt en dit steeds in alle

    discretie.

*  Deze dienstverlening zal worden terugbetaald door de mutualiteit en is dus gratis voor de patiënt.

 

Wil u later door omstandigheden, zoals vb verhuis,..... een andere huisapotheker, dan kan dat.  Als u een huisapother hebt gekozen betekent dit evenmin dat u , vb tijdens de wachtdienst of op vakantie of ....., niet bij een andere apotheker kan langsgaan.

Voor verdere informatie over deze dienstverlening spreken we graag met u verder in onze apotheek.

 

Uw gezondheid, daar helpen wij voor zorgen!

 

Apotheek Persyn - Apotheek Coppin

Oostende